Les causes precursores de les síndromes "femoropatel.lars" són amplies,diverses i no sempre conegudes. Per plantejar un tractament cal potenciar l'ull clínic i el raonament professional basat en la evidència científca

Partirem de la etiologia  i la població més afectada per les síndromes, passant per l'estudi de la Patomecànica i la traducció fisiopatològica de la lesió, per poder  justificar els objectius terapèutics i les tècniques a utilizar.